Banliyö. 2012 yılında ‘Gürültüden Sıyrılıp Geldik‘ sloganı altında kurulmuş edebiyat kolektifidir.
Karma-Kültür disiplin anlayışı ile fanzin olarak, 2013 yılının Ocak ayında yaklaşık 4 aylık sürecin sonucu ilk sayısını dolaşıma sokmuştur.
Banliyö. ekseninde 2017 itibariyle; bir ara sayı (X*) olmak üzere, toplamda 9 sayı fanzin dolaşıma girmiştir.
Her şeye yol açabilir‘ sözünden hareketle; Banliyö. bünyesinde Pitcbend adında bir müzik fanzini,
video kolajları ve radyo yayınları gibi pratikte ‘nedir ?’ sorusunun cevaplarını veren multi-disipliner çalışmalar yürütmektedir.